Az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása program

Pár gondolat az iparűzési adóról
május 2, 2021
Diákok foglalkoztatása
június 28, 2021

Az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása program

Vissza nem térítendő támogatást kaphat azon Önfoglalkoztató:

– amely tényleges főtevékenységként a rendelet I. melléklete szerinti tevékenységet folytatja

– és nem volt jogosult a veszélyhelyzet ideje alatt „Ágazati bértámogatásra”

– és nem minősül a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti kifizetőnek, tehát adókedvezményre nem jogosult és nincs és az őt érintő korlátozás időtartama alatt sem volt munkavállalója.

 

A tevékenységek az alábbiak:

1.1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610),

1.2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621),

1.3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630),

1.4. Filmvetítés (TEÁOR 5914),

1.5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230),

1.6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551),

1.7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001),

1.8. Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR 9002),

1.9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004),

1.10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102),

1.11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104),

1.12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311),

1.13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),

1.14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313),

1.15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319),

1.16. Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR 9321),

1.17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás tevékenység (TEÁOR 9604),

1.18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329),

1.19. Szállodai szolgáltatás tevékenység (TEÁOR 5510),

1.20. Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás tevékenység (TEÁOR 5520),

1.21. Kempingszolgáltatás tevékenység (TEÁOR 5530),

1.22. Egyéb szálláshely szolgáltatás tevékenység (TEÁOR 5590),

1.23. Utazásközvetítés tevékenység (TEÁOR 7911),

1.24. Utazásszervezés tevékenység (TEÁOR 7912),

1.25. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenység (TEÁOR 4939)

1.26. Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4719),

1.27. Audio-, videoberendezés kiskereskedelme (TEÁOR 4743),7

1.28. Textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751),

1.29. Villamos háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR 4754),

1.30. Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 4759),

1.31. Könyv-kiskereskedelem (TEÁOR 4761),

1.32. Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem (TEÁOR 476203),

1.33. Zene-, videofelvétel kiskereskedelme (TEÁOR 4763),

1.34. Sportszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4764),

1.35. Játék-kiskereskedelem (TEÁOR 4765),

1.36. Ruházat kiskereskedelem (TEÁOR 4771),

1.37. Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (TEÁOR 4772),

1.38. Óra-, ékszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4777),

1.39. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778),

1.40. Használtcikk bolti kiskereskedelme (TEÁOR 4779), 1

1.41. Videokazetta, lemez kölcsönzése (TEÁOR 7722),

1.42. Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729),

1.43. Egyéb foglalás (TEÁOR 7990),

1.44. Szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200), kivéve a totózó és lottózó,

1.45. Szórakoztatóelektronikai cikk javítása (TEÁOR 9521),

1.46. Lábbeli, egyéb bőráru javítása (TEÁOR 9523),

1.47. Bútor, lakberendezési tárgy javítása (TEÁOR 9524),

1.48. Óra-, ékszerjavítás (TEÁOR 9525),

1.49. Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529),

1.50. Fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602),

1.51. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609),

1.52. Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem (TEÁOR 477601),

1.53. Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás (TEÁOR 5629),

1.54. Járművezetés oktatás (TEÁOR 8553),

1.55. M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 8559),

1.56. Oktatást kiegészítő tevékenység (TEÁOR 8560)

 

Az 1. pont 17. alpontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjed ki a támogatási jogosultság, ha a tevékenységet végző megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló rendelet szabályainak.

Az 1. pont 25. alpontja szerinti tevékenységet végzőre akkor terjed ki a támogatási jogosultság, ha

  1. a) nem közszolgáltatási kötelezettség ellátását célzó közlekedési szolgáltatást végez, és
  2. b) a tevékenységet végző rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről közúti személyszállítási engedéllyel.

Az 1. pont 39. alpontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki a támogatási jogosultság, ha a tevékenységet végző az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.

Az 1. pont 42. alpontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki a támogatási jogosultság, ha a tevékenységet végző az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzi

Az 1. pont 49. alpontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki a támogatási jogosultság, ha a tevékenységet végző a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.

 

Ki az Önfoglalkoztató:

A veszélyhelyzeti intézkedésekkel érintett fenti ágazatokban, jogszabály alapján korlátozásokkal érintett, alkalmazott nélkül működő mikrovállalkozás és önfoglalkoztató.

 

Mi számít főtevékenységnek:

 

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a jogosultnak 2021. június 8. vagy 2020. november 11. megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

 

Támogatás mértéke:

A támogatás mértéke 219 000 Ft, amely támogatásként kerül folyósításra. A támogatott a kompenzációs támogatás teljes összegét bevételként tartja nyilván.

Amennyiben az Önfoglalkoztatónak a támogatás folyósításakor köztartozása van, a támogatásból a köztartozás összegét a kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja, értesítve erről az Önfoglalkoztatót és a járási (fővárosi kerületi) hivatalt.

 

Fenntartási kötelezettség

Az Önfoglalkoztató tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítására csak akkor kerülhet sor, ha vállalja, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő két hónapig a vállalkozását nem szünteti meg és nem szünetelteti.

Beszámolás

Az Önfoglalkoztató a támogató határozat mellékletét képező Beszámoló lapot a fenntartási kötelezettség lejártát követő nyolc napon belül köteles benyújtani a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz. Amennyiben a beszámolás nem kerül elfogadásra, a támogatása visszakövetelésre kerül. Az elfogadott beszámolóról a kormányhivatal külön nem értesíti az önfoglalkoztatót.

 

A kérelem benyújtásának helye, módja, elbírálásának menete

– Kérelem veszélyhelyzet utolsó napjáig nyújtható be.

– Az önfoglalkoztató a támogatás iránti kérelmét az Önfoglalkoztató székhelye vagy telephelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz adhatja be.

– A járási (fővárosi kerületi) hivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt.

 

Az ügyintézés történhet elektronikusan vagy papíralapon.

 

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézésre kötelezettek, illetve nem kötelezettek, de elektronikus ügyintézési formát választók esetében a nyomtatványokat elektronikus aláírással, időbélyegzővel ellátva kell beküldeni.

Amennyiben az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett nem az elektronikus ügyintézési formát választja, akkor a dokumentumokban jelzetteknek megfelelően és kizárólag rá vonatkozóan cégszerűen aláírva, hitelesítve, adott esetben hitelesített másolatban kell a dokumentumokat a hivatal részére bocsátania.

A kérelmét az elektronikus ügyintézésre kötelezett önfoglalkoztatónak Cégkapun illetve keresztül (Cégkapuval nem rendelkező önfoglalkoztató a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY) tárhelyen keresztül) elektronikusan kell benyújtania hivatalhoz.

Az önfoglalkoztatónak az e-papír szolgáltatást kell használni, ahol be kell jelölnie, hogy cégként nyújtja be a dokumentumokat, majd az adatok megadásával a cégkapu azonosítja. A kérelem és benyújtandó mellékleteinek csatolása után, az elküldéssel automatikusan megtörténik az aláírás és időbélyegzővel ellátás (azaz a csomag hitelesítése). A benyújtás során az alábbiak választandók a legördülő menüből:

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok

Címzett: Az illetékes járási/fővárosi kerületi hivatal foglalkoztatási osztálya Tárgy: Önfoglalkoztató támogatás

 

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett önfoglalkoztatók benyújthatják személyesen, és postai úton is a kérelmüket a járási, fővárosi kerületi hivatal foglalkoztatási

A kérelem innen tölthető le:

https://nfsz.munka.hu/cikk/1544/Onfoglalkoztatok_kompenzacios_tamogatasa

 

Iratok megőrzése

Le kell nyilatkozni, hogy az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásával kapcsolatos minden iratot a támogatási döntést követő tíz évig megőrzünk.

 

Comments are closed.