Diákok foglalkoztatása

Az Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása program
június 15, 2021
Széchenyi Kártya Újraindítási program
július 5, 2021

Diákok foglalkoztatása

Itt a nyár , vége a sulinak, sok diák szeretne dolgozni. Mik a feltételek, a munka milyen adóvonzattal jár.

 

Főszabály szerint az létesíthet munkaviszonyt, aki a 16. életévét betöltötte. Az iskolai szünet alatt azonban az is lehet munkavállaló, aki elmúlt 15 éves és nappali rendszerben tanul.

Ha a tanuló 18 év alatti, akkor csak törvényes képviselője hozzájárulásával dolgozhat. A gyámhatóság előzetes engedélyével a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenységet az a diák is végezhet, aki a 16. életévét nem töltötte be.

 

A diákok legnagyobb része iskolaszövetkezeten keresztül vállal munkát, de mint bárki, ők is dolgozhatnak más formában:

  • munkaviszonyban,
  • megbízási szerződéssel,
  • egyszerűsített foglalkoztatatás keretében
  • háztartási alkalmazottként is.

 

Iskolaszövetkezet keretein belül:

A diák ebben az esetben nem biztosított ezért keresete után járulékot sem kell fizetnie.

Ha azonban az iskolaszövetkezet tagjaként nem önálló tevékenységből származó jövedelmet kap, akkor az után 15 % SZJA-t kell fizetnie. Az SZJA-t az iskolaszövetkezetnek kell levonnia, bevallania, és megfizetnie a NAV-nak.

Ha az iskolaszövetkezet olyan diákot alkalmaz a nyári szünetben, aki már befejezte az általános iskolai tanulmányait vagy leérettségizett, illetve végzett a főiskolán vagy az egyetemen, akkor szintén nem kell járulékot fizetnie, hiszen a tanuló, hallgató diákigazolványa a tanév lejártát követő október 31-ig még érvényes.

 

Munkaviszony

Adózási szempontból a diákok munkaviszonyból származó jövedelme ugyanúgy bérjövedelem, mint bármely más munkavállalónál.

A munkáltató az általános szabályok szerint köteles levonni és megfizetni a 15 % SZJA-t és a 18,5 % társadalombiztosítási járulékot.

 

Megbízási szerződés

A megbízási szerződés alapján kapott díjazás önálló tevékenységből származó jövedelemként adóköteles. Ebben az esetben a diáknak van lehetősége költségelszámolásra.

A diák nyilatkozhat a 10 százalékos költséghányad vagy a tételes költségelszámolás alkalmazásáról. Ha nem nyilatkozik, akkor a kifizető automatikusan a 10 százalékos költséghányad figyelembevételével állapítja meg az adóelőleget.

A SZJA-t a jövedelem után kell megállapítani. Az adó mértéke 15 %.

A diák akkor válik biztosítottá, ha diák havi díjazása eléri a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összegének 30 százalékát, illetve naptári napokra annak 30-ad részét.

Ha a biztosítási jogviszony létrejön, a tanuló 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot fizet, melyet a munkáltató von le, vall be és fizet meg a NAV felé.

 

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:

  • mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy
  • alkalmi munkára.

Alkalmi munkára a munkáltató és a munkavállaló

  • összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig,
  • 1 naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, és
  • 1 naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig létesíthet határozott időre munkaviszonyt.

 

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató fizeti a közterhet. A diáknak nem kell fizetnie társadalombiztosítási járulékot és szja-előleget sem.

Az így végzett munka ellenértéke munkaviszonyból származó bérjövedelem.

A diáknak az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemét csak akkor kell feltüntetnie az szjabevallásban, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele meghaladja a mentesített keretösszeget. Ha a diáknak az szja-bevallást be kell nyújtania, akkor a bevallásban jövedelemként a mentesített keretösszeget meghaladó részt kell szerepeltetni.

A napibér 2021. február 1-jétől 7 700 forint (130 százaléka 10 010 forint), valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetén 10 070 forint (130 százaléka 13 091 forint). Zárójelben lévő összegek a mentesített keretösszegek.

Filmipari statisztaként végzett Efo tv. hatálya alá tartozó, alkalmi munkából származó bevételéből – maximum napi nettó 18 000 forint – nem kell jövedelmet megállapítania, ezért erről bevallást sem kell benyújtania.

Az egyszerűsített foglalkoztatás részleteiről kis regényt lehetne írni, következő hírlevelemben arról olvashattok majd.

 

Háztartási munka

A tanulók a szünetben gyakran vállalnak például korrepetálást, gyermekfelügyeletet is. Ezek a tevékenységek háztartási munkának számítanak, ha kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgálják.

Háztartási munka továbbá: a lakás takarítása, a főzés, a mosás, a vasalás, az otthoni gondozás és ápolás, a házvezetés, és a kertgondozás is.

Ha a tanuló háztartási alkalmazottként dolgozik és a felsorolt munkák valamelyikét végzi, akkor a Tbj. szabályai szerint nem lesz biztosított. Az így kapott jövedelme után nem kell személyi jövedelemadót és járulékot fizetnie.

A bejelentés, valamint a regisztrációs díj megfizetése a munkáltató feladata.

Comments are closed.