Véglegesek az új EKÁER szabályok

Véglegesek az új EKÁER szabályok

INFO >

Az EKÁER-rel kapcsolatban korábban beharangozott fontos változások, újdonságok bekerültek az érintett jogi szabályozás szövegébe. A hatályos rendelet a Magyar Közlöny 2016. évi 87. számában jelent meg.

Bírság a valósnál kevesebb bejelentett áru esetén is

Jelentős változás az Adózás Rendjéről Szóló törvényben (Art.), hogy a NAV ellenőrzés során a korábbi gyakorlattal szemben most már a megállapított valótlan adattartalmú bejelentést abban az esetben is szankcionálni fogja, ha a bejelentett mennyiségnél kevesebb a fuvarozott termék mennyisége. Ebben az esetben a bejelentett és a ténylegesen fuvarozott áru értékének 40%-áig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki! Az indoklás szerint a NAV-nak lehetősége van mulasztási bírsággal sújtani azt a csalárd adózói magatartást, ami arra irányul, hogy hamis adatokkal tett EKAER bejelentéssel alapot szolgáltassanak áfa visszaigénylésekhez. A módosítás kiváltó oka érthető: valószínűleg visszaéléshez vezetett, ha az úton üres vagy majdnem üres kamionok mentek, miközben az EKAER-es bejelentés szerint a kamionban feltehetően értékes termék kellett, hogy utazzon – az áfa csalás egy részcselekménye a nem létező termék papíron történő fuvaroztatása más országba.

Hatósági zárak

A változások érintik a NAV által felhelyezett hatósági zárak eredeti állapotban történő megőrzésére vonatkozó szabályozást is. Az itt leírtak be nem tartását a hatóság magánszemély esetén 200.000 és 500.000 Ft, magánszemélynek nem minősülő fuvarozó esetén pedig 500.000 és 1.000.000 Ft bírsággal szankcionálhatja a hatóság. Az új szabályozás szerint a fuvareszközt a hatóság visszatarthatja, amennyiben a bírság megfizetésére kötelezett alany nem rendelkezik magyar adószámmal, adóazonosító jellel, és székhelye/lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon van.

A 2016. augusztus 1-jétől: További jelentős változás az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) szövegében az a kitétel is, amely a 22/E §-t bővíti ki azzal, hogy az Útdíj köteles gépjárművel végzett szövegrész helyébe az Útdíj köteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett szöveg kerül (ez a már korábban többször emlegetett kishaszon gépjárműves módosítás). Ezzel a törvénymódosítással az EKÁER kötelezettséget a jogalkotó kiterjeszti a nem kockázatos termékek nem útdíj köteles járművel történő fuvarozási eseteire is, amennyiben a megrakott gépjármű tömege a 3,5 tonnát meghaladja.

Dombóvár Könyvelés. Megbízhatóság, szakértelem, pontosság.