Törzstőkeemelés eszközei

Törzstőkeemelés eszközei

INFO >

A törzstőke felemelésének határideje 2017. március 15.Törzstőke emelés a következő eszközökkel történhet:

A törzstőke emelés lehetséges módjai az alábbiak szerint alakulhatnak:

1. Tőkeemelés eredménytartalék vagy tőketartalék terhére
Van rá lehetőség, ha a társaság rendelkezik ilyen forrásokkal. Szükséges hozzá mérlegigazolás. Valamint a magánszemély tagnak szja fizetési kötelezettsége keletkezik az üzletrész átruházásakor vagy a tőke leszállításakor.

2. Tőkeemelés a tagok pénzbeli hozzájárulásával
A legegyszerűbb tőke emelési mód. Ebben az esetben a tagok rendelkezésre bocsájtják a szükséges pénzösszeget. Ez történhet a társaság jelenlegi tagjai által vagy akár új tagok belépésével is.

3. Tőkeemelés a tagok nem pénzbeli hozzájárulásával, azaz apporttal

Forgalomképes ingó vagyontárggyal lehetséges. Az apport lehet például ingatlan, személygépjármű, műszaki berendezés is. Az ingó vagyon vagy vagyontárgy rendelkezésre bocsájtásával történik meg a tőkeemelés. Az apport piaci értékének meghatározásához könyvvizsgálóra van szükség.

4. Tőkeemelés az osztalék elengedésével

A 2014-es törvény óta még illetékfizetési kötelezettség sem keletkezik az osztalék elengedését követően. Az elengedett osztalék megnöveli az eredménytartalékot, amely ezáltal a jegyzett tőke emelésére felhasználható.5. Tőkeemelés tagi kölcsön elengedésével
Ebben az esetben azonban a társaságnak ajándékozási illetékfizetési kötelezettsége keletkezik. Az illetéket az elengedéskor kell megfizetni az adóhatóság részére, melynek mértéke 18%. A tagi kölcsön elengedését 30 naptári napon belül kell bejelenteni a NAV-nak a vagyonszerzést rögzítő iratok benyújtásával.6. Tőkeemelés tagi kölcsön apportálásával
Számviteli szempontból nincs akadálya. A követelés átruházása nem ingyenesen történik meg, mert cserébe az apportot biztosító tag társasági jogokat szerez, mint például a szavazati jog vagy az osztalékjog.

Törzstőke emelés feltételei


A törzstőke felemeléséhez szükség van:


A Társasági Szerződés módosítására, a taggyűlés összehívására és a taggyűlési jegyzőkönyv elkészítésére.

Az ügyvéd által ellenjegyzett módosított társasági szerződést, az erről szóló taggyűlési jegyzőkönyvet, és a befizetésről szóló ügyvezetői nyilatkozatot bejegyzési kérelem útján a cégbírósághoz kell benyújtani.

A Kft. törzstőkéje felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával (pl.: ingó vagyonból), valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére (pl. tagi kölcsönből). Azonban az ügyvezetőnek a  megbízott ügyvéddel és könyvelővel minden esetben meg kell vizsgálnia a cég számviteli helyzetét, hiszen csak akkor emelhető így fel a törzstőke, ha a beszámoló mérlege vagy a társaság közbenső mérlege alapján a törzstőke emelés fedezete biztosított. Ezt a mérleget a bejegyzési kérelemhez is mellékelni kell.

A tőkeemelésről taggyűlésen lehet dönteni, a határozatnak tartalmaznia kell: 
a felemelt törzstőkét, az egyes tagok törzsbetéteinek a nagyságát, a törzstőke felemeléséhez szükséges egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatot.

Dombóvár Könyvelés. Megbízhatóság, szakértelem, pontosság.