Személyi jövedelemadó befizetés 2017

Személyi jövedelemadó 2017

INFO >

Így fizetheti be személyi jövedelemadóját 2017-ben

 

Az idei évben már lehetőségünk van az adóbefizetésére a NAV online felületén keresztül is. Itt tudhatja meg, hogy mely módokon fizetheti be adóját, és hogyan kérhet részletfizetést.

Vigyázat csalók telefonálnak a NAV nevében


Az adóhatóság április 6-án tette közzé honlapján, hogy tudomásukra jutott, hogy ismeretlenek keresik telefonon az adózókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében. A híváskor a csalók adó-visszatérítést helyeznek kilátásba, amennyiben az ügyfél megadja bankszámlaszámát.

 

Érdemes tudni, hogy a NAV telefonon soha nem értesíti az adózókat a túlfizetésükről, s ennek megfelelően nem kér bankszámlára vagy bankkártyára vonatkozó bizalmas adatot. A NAV értesítési gyakorlata merőben eltér a megtévesztő módszertől, a hivatal ugyanis ügyfélkapun keresztül, illetve postán, folyószámla-kivonaton értesíti az adózókat a többletként megjelenő tételekről.

 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a telefonálóknak semmiképpen se adják meg bizalmas adataikat!” –kéri az adófizetőket a NAV.

 

Hogyan fizetheti be adóját?

A személyi jövedelemadó befizetésének rendes határideje idén is egybeesik az adóbevallás határidejével, azaz 2017. május 22-ig fizetheti be adóját az adóhatóság felé.

Az adóbefizetésre az alábbi módokon van lehetősége:

  • Az új online felületen és a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával.

  • Lakossági folyószámlájáról átutalással.

  • A NAV ügyfélszolgálatain POS terminálon keresztüli bankkártyás befizetéssel.

  • Készpénz-átutalási megbízással, azaz csekken, amit a NAV honlapján vagy ügyfélszolgálatain igényelhet.

 

Kérhet részletfizetést is

Adóját pótlékmentes részletekben is befizetheti, ha a fizetendő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás összesen nem haladja mega 200 000 forintot, illetve nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötelezett általános forgalmi adó fizetésére.

 

Ha bevallását az adóbevallási tervezet felhasználásával készíti el, az online felületen is lehetősége van nyilatkozni a részletfizetésről.

 

Amennyiben az adóbevallási tervezet az Ön részére postai úton került megküldésre, és a tervezet befizetendő adót tartalmaz, a fenti feltételek teljesülése esetén a tervezet mellékleteként megküldött kiegészítő nyilatkozaton is lehetősége van megtenni a legfeljebb hat havi pótlékmentes részletfizetésre irányuló nyilatkozatát, amelyet 2017. május 22-éig kell visszaküldenie az állami adó- és vámhatósághoz.

 

Legfeljebb hat havi, egyenlő részletekre osztott részletfizetést kérhet a bevallás erre vonatkozó pontjának kitöltésével. 

  • az első részlet megfizetésének határideje 2017. május 22.

  • a másodiké: június 20,

  • a harmadiké: július 20,

  • a negyediké: augusztus 21,

  • az ötödiké: szeptember 20,

  • és a hatodiké: október 20.

 

Ha a magánszemély nem fizeti be időben az esedékes részletet, a kedvezményt elveszíti, és a tartozást egy összegben ki kell fizetni. Ebben az esetben a NAV a tartozás fennmaradt részére 2017. május 22-étól késedelmi pótlékot számít fel.Dombóvár Könyvelés. Megbízhatóság, szakértelem, pontosság.