Csak óvatosan a készpénzforgalommal

Csak óvatosan a készpénzforgalommal

INFO >

Csak óvatosan a készpénzforgalommalA készpénzforgalom az adózás és az adóhatóság szempontjából nem preferált, ugyanis segítségével az adózó kivonhatja az adózás alól a bevétele egy részét, illetve egy utólagos ellenőrzésnél a valós bevétel nehezebben állapítható meg. A bejegyzésben néhány fogalom tisztázásával segítek elkerülni a készpénzfizetés helytelen alkalmazása miatti bírságokat.

Bejelentési kötelezettség

Az Art. szabályozása alapján a készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül be kell jelenteni a NAV részére a 2 millió forint feletti készpénzes ügyleteket, illetve kapcsolt vállalkozásoknál az 1 millió forint felettieket. A bejelentési kötelezettség a vevőt terheli.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózók esetében egymás között egy adott szerződés alapján havonta maximum 1,5 millió forint értékben teljesíthetnek készpénzszolgáltatást. Amennyiben ezt megsértik, a 1,5 m forint feletti részre 20% bírságot fizet a készpénz elfogadója.

Készpénzforgalomnak csak a bankjeggyel illetve érmével történő fizetés számít.

Mi számít ellenértéknek?

Az ellenérték fogalmának meghatározásakor a felek által a szerződésben kikötött ellenértéket kell alapul venni. Ha egy szerződésnél foglaló kerül kifizetésre, akkor azt össze kell számítani a többi kifizetett összeggel, mert azok ugyanazon szerződéshez kapcsolódó ellenértéknek minősülnek. Ha részletfizetés történik, akkor azokat is össze kell számítani, természetesen csak az egy hónapon belüli részleteket. Az adott kölcsön nem jelent ellenértéket, így nem érvényes rá a készpénzforgalom korlátozását jelentő Art. szabály. Ha azonban kamat kerül kikötésre, akkor a kamatra már alkalmazni kell a szabályokat.

A szerződés

A szerződésnél felek között teljesítés történik, azaz szolgáltatás és ellenszolgáltatás. Több, ellenértékkel rendelkező szolgáltatás akkor tekintendő egy szerződésnek, ha ugyanazon gazdasági céllal, egymásra tekintettel valósítják meg őket, és szerződéses egységet mutatnak a szerződéskötés körülményeit tekintve.

Folyamatos szolgáltatásoknál minden egyes teljesítés egyazon szerződésen alapul, ezért az egy hónapban, egymás közötti kifizetéseket egybe kell számolni.

Figyelem! A NAV szerint a rendeltetésszerű joggyakorlás megsértésének minősül, ha a fizetési korlát megkerülése érdekében egy szerződés helyett célzatosan több szerződésben határozzák meg a felek a köztük létrejött, a polgári jog szerint egy jogügyletnek minősülő jogügyletet.Dombóvár Könyvelés. Megbízhatóság, szakértelem, pontosság.