KATA változások 2017-2018

KATA-T ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK A HATÁLYBALÉPÉS SORRENDJÉBEN

INFO >

Az Országgyűlés több ponton is módosította a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló törvényt, a módosított rendelkezések hatálybalépése is több időponthoz kötődik.

2017. június 20-ától hatályba lépő rendelkezések:

1. Az adóalanyiság megszűnésének időpontja, Katv. 5.§ (1), h), i) pont

A törvény módosítását megelőzően, amennyiben a katá-s adózó adóalanyisága azért szűnt meg, mert jogsértés miatt a kisadózó részére számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért mulasztási bírságot, jövedéki bírságot állapított meg az adóhivatal, a kata adóalanyiság a mulasztási bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjával szűnt meg.
A módosítás értelmében nem a határozat jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg a kata-s adóalanyisága, hanem a hónap utolsó napjával, így nem kell a megszűnt kata-s vállalkozásnak ugyanarra a hónapra kétféle adó megfizetését teljesíteni.
5. §.
h) a mulasztási bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésének hónapja utolsó napjával, ha az adóalanyiság időszakában elkövetett jogsértés miatt a kisadózó vállalkozás terhére az adó- vagy vámhatóság számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért mulasztási bírságot, jövedéki bírságot állapít meg;

i) az adószám alkalmazását felfüggesztő vagy törlő határozat jogerőre emelkedésének hónapja utolsó napjával, ha a kisadózó vállalkozás adószámának alkalmazását az adóhatóság az adóalanyiság ideje alatt jogerősen felfüggeszti vagy törli;

2. Az adóalanyiság ismételt választhatósága, Katv. 6.§

Az adóalanyiság ismételt választhatóságának rugalmasság érdekében módosul a Katv. 6.§ rendelkezése, amely az alábbiakra változik:
6. § Az adóalanyiság megszűnésének évére és az azt követő 12 hónapra az adóalanyiság ismételten nem választható.
Az eddigi rendelkezés értelmében az adóalanyiság a megszűnésének évében és az azt követő 12 hónapban ismételten nem volt választható, nézzük ez a módosítás a gyakorlatban mit is jelent.
Ha a kata-s adózó adóalanyisága 2015-ben megszűnt, akkor az eddigi rendelkezések szerint legkorábban 2017.januárjában választhatta újra, így a kata-s alanyisága 2017. februártól kezdődhetett, tehát a 2017. évben kétféle alanyiság is fennállt január hónapra, majd pedig februártól decemberig.
A rendelkezés ezt oldja fel a módosítással, ugyanis, ha az adóalanyisága a fenti példánál maradva 2015-ben megszűnt, akkor már 2016.decemberében bejelentkezhetett a kata alá, így 2017. év január 1-től kata alanyisággal rendelkezhet az adóalany.

2017. július 19-étől hatályba lépő rendelkezések:

1. A bevételről tett nyilatkozat bevallásnak minősül
A Katv. 11.§ (1) bekezdésének módosításával rögzítésre került a törvényben, hogy a kata adóalany által a bevételéről tett nyilatkozata a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül.
Ez természetesen azt is jelenti, hogy mint minden bevallás, a bevételi nyilatkozat is önellenőrizhető és helyesbíthető, de késedelmes teljesítés, vagy elmaradás esetén a bevallás elmulasztása miatt a kisadózó az általános szabályok szerint bírságolható.

2. Az adótartozás megfizetésével rendezhető az adóalanyiság, Katv. 5.§ (1), j) pont

Amennyiben a kata adózó az adótartozás miatt az adóalanyiság megszüntetéséről rendelkező határozatot megkapja, és a határozat jogerőre emelkedésének napjáig az adótartozását rendezi, úgy az adóhivatal e határozatot visszavonja, tehát a kata alanyisága nem szűnik meg. Erre a korábbi szabályozás értelmében nem volt lehetőség.

2018. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezések:

1. Főállású kisadózó fogalmának módosítása
Kedvező változás a nappali tagozatos egyetemista hallgatók részére, akik tanulmányaik mellett vállalkozó tevékenységet is folytatnak. A jövő év januárjától ők nem minősülnek főállású kata-s adózóknak, így esetükben a 25.000,- Ft tételes adó megfizetésére lesznek kötelezettek.

Dombóvár Könyvelés. Megbízhatóság, szakértelem, pontosság.