JEGYZETT TŐKE EMELÉS 2017.03.15-IG

Jegyzett tőke emelés 2017.03.15-ig

INFO >

Az új Ptk. rendelkezései értelmében a korlátolt felelősségű társaságok legkésőbb 2017. március 15-ig kötelesek törzstőkéjüket megemelni, illetve átalakulni, egyesülni, ha a törzstőkéjük nem éri el a 3 millió forintot.

A tőkeemelésre több megoldás kínálkozik, melyek közül meg kell találni a társaság számára adózási szempontból a legoptimálisabb megoldást, akár a lehetőségek ötvözésével is.

A törzstőke emelés történhet:

  • Eredménytartalék vagy tőketartalék terhére

  • Tagok pénzbeli hozzájárulásával

  • Tagok nem pénzbeli hozzájárulásával (apport)

  • Osztalék elengedésével

  • Tagi kölcsön elengedésével

  • Tagi kölcsön beapportálásával


  • Dombóvár Könyvelés. Megbízhatóság, szakértelem, pontosság.