Elveszik a ki nem fizetett szabadság

Elveszik a ki nem fizetett szabadság

INFO >

Elveszik a ki nem vett szabadság?

Főszabályként a szabadságot az esedékesség évében kell kiadni, kivéve, ha a törvény megengedi az ettől való eltérést, mint például a munka törvénykönyve (Mt.) 123. paragrafusában az életkor alapján járó, valamint a következő évre áttolható pótszabadság esetén.


Az életkori pótszabadság továbbviteléről először is minden évben külön meg kell állapodniuk a feleknek.

A pótszabadság a következő év végéig, és nem március 31. napjáig adható ki. Fontos leszögezni, hogy a szabadság kiadása minden esetben a munkáltató joga és kötelezettsége is.

A szabadságra vonatkozó igény nem évül el a munkaviszony fennállása alatt.

Tekintettel arra, hogy bizonyos idő után a felgyülemlett szabadság kiadása technikailag nem lehetséges (mivel a munkavállaló túlzottan hosszú ideig lenne távol), így a felhalmozott szabadságnapokat mielőbb ki kell adni. Azzal együtt, hogy a szabadságot a munkáltató adja ki, az időpontról egyeztetnie kell a munkavállalóval.

A gyakorlatban az is előfordult, hogy a munkáltató 10 évig nem adta ki a felgyülemlett szabadságnapokat, így azok kiadására technikailag már nem volt mód, pénzben megváltani pedig kizárólag a munkaviszony megszűnésekor lehet. A szabadság nem kiadása a munkáltató jogsértésének minősül.Dombóvár Könyvelés. Megbízhatóság, szakértelem, pontosság.