Adókötelezettség elhunyt személy után

Adókötelezettség elhunyt személy után

INFO >

ADÓKÖTELEZETTSÉG ELHUNYT SZEMÉLY UTÁNHa egy elhunyt személy örököse adókötelezettség megállapítása céljából bejelentést tesz a NAV-hoz, akkor a NAV a lehető leggyorsabban, szakszerű ügyintézéssel és az örökösökkel folyamatosan egyeztetve igyekszik lezárni az elhunyt személy adóügyeit.

Haláleset után fel kell keresni a helyi jegyzőt, ahol be kell jelenteni az elhalálozást.  Ha maradt vagyontárgy az elhunyt után, akkor a közjegyző hagyatéki eljárást folytat le, amelyről végzés készül. Amennyiben nem éri el örökösönként a 300 ezer forintot a megmaradt ingóságok értéke, akkor az örökös ad egy nyilatkozatot erről, és ilyenkor nem kerül sor hagyatéki eljárásra. A 300 ezer forint az öröklés illetékmentes összege.

Az adózás lezárása érdekében az adóhatóság felé is jelenteni kell a halálesetet. Ezt meg lehet tenni adatlapon is, illetve sima levélben is. Amennyiben nem teszik meg a bejelentést a hozzátartozók, akkor megtehetik azt más hatóságok is, vagy a közjegyző, esetleg egy intézmény, például egy nyugdíjas otthon. Ha volt olyan adóköteles jövedelme az elhunytnak, amelyet még nem vallott be, akkor az adóhatóság feladata lesz az adókötelezettség megállapítása a bejelentés után.

Amennyiben készül arról nyilatkozat, hogy nem került sor a hagyatéki eljárásra, ingó ill. ingatlan vagyon hiányában, akkor a NAV lezárja az ügyet, egy határozattal. Ha később kiderül, hogy mégis volt 300 ezer forintnál nagyobb értékű vagyon, akkor az ügy természetesen újraindítható.

Megnézik az elhunyt személy adófolyószámláját, van-e adókötelezettsége, vagy túlfizetése és megnézik, hogy hiányzik-e korábbi évekről bevallása. Amennyiben arról tájékoztatja a NAV-ot a közjegyző, hogy lesz hagyatéki eljárás, akkor annak végéig fel kell függeszteniük az eljárást. Amikor lezárul a hagyatéki eljárás és elkészül a végzés, akkor megszüntetik a felfüggesztést. 

Ha nem volt adóköteles jövedelme az elhunytnak, akkor erről elegendő nyilatkoznia az örökösnek. Ha volt adóköteles jövedelme, akkor legtöbbször kéri a NAV az örökösöktől a számlákat, bizonylatokat (őstermelői v. vállalkozói tevékenység esetén), egyéb igazolásokat (munkabér esetén).

A NAV végül küld egy határozatot az örökösöknek, aminek háromféle tartalma lehet:

  • nincs adótartozása, adókötelezettsége az elhunytnak

  • túlfizetése van – ebben az esetben felosztják az örökrész arányában az örökösök között

  • van adókötelezettsége az elhunytnak – ekkor azt szintén fel kell osztani.

A határozat 15 nappal kézhezvétel után jogerős lesz.

Ha túlfizetés vagy adókötelezettség van, akkor készít a NAV egy rendelkező határozatot is. A túlfizetést postai úton fizetik ki, kivéve ha az örökös megad egy bankszámlaszámot, és oda kéri az utalást.

Dombóvár Könyvelés. Megbízhatóság, szakértelem, pontosság.