FONTOS HATÁRIDŐ KÖZELEG 04.20 – PÁR GONDOLAT A CÉGAUTÓADÓRÓL

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA
április 1, 2021
Pár gondolat az iparűzési adóról
május 2, 2021

FONTOS HATÁRIDŐ KÖZELEG 04.20 – PÁR GONDOLAT A CÉGAUTÓADÓRÓL

A cégautóadóról a 1991. évi LXXXII. gépjárműadó törvényben olvashattok.

 

Mi után kell fizetni?

17/A. §  (1)  Adóköteles az szja tv. szerinti személygépkocsi – ide nem értve a környezetkímélő gépkocsit:

– amely nem magánszemély tulajdonában áll

– vagy magánszemély tulajdonában áll és amely után a számvitelről szóló törvény szerinti költséget, ráfordítást számoltak el

– vagy az Szja tv. szerint tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírást számoltak el.

 

18.§. 9. környezetkímélő gépkocsi az a gépjármű, amely a KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdése szerint környezetkímélő gépkocsinak minősül, valamint a környezetkímélő motorkerékpár.

6/1990 ( IV.12) KÖHÉM rendelet 6). A rendelet alkalmazásában környezetkímélő gépkocsi: az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós gépkocsi.

Tehát ezen gépjárművek után nem kell cégautóadót fizetni.

 

A személygépkocsi utáni költségnek, ráfordításnak minősül:

  • üzemanyag-, kenőanyag költsége,
  • az adóéven belül elhasználódó tartalékalkatrészek költsége,
  • a javítás, a karbantartás díja,
  • a személygépkocsi bérleti-, illetve lízingdíja,
  • az értékcsökkenési leírás,
  • a kötelező felelősségbiztosítás, baleseti adó, a casco díja,
  • a gépjárműadó.

Kinek keletkezik cégautófizetési kötelezettsége?

Az adó alanya a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

Pénzügyi lízingbe adott, hatósági nyilvántartásba bejegyzett személygépkocsi esetén az adó alanya a pénzügyi lízingbe vevő.

 

Az átalányadózó egyéni vállalkozó, valamint a KATA adózó, a fizető vendéglátó tevékenységre tételes átalányadózást alkalmazó magánszemély személygépkocsijára nem vonatkozik cégautóadó-fizetési kötelezettség, esetükben ugyanis nem valósul meg a tételes költségelszámolás.

Ha az egyéni vállalkozó és az őstermelő útnyilvántartás vezetése nélkül havi 500 kilométert számol el költségként átalányban, akkor emiatt nincs cégautóadó fizetési kötelezettsége sem.

Az adókötelezettség megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben a hatósági nyilvántartásban szereplő személygépkocsit a nem magánszemély tulajdonos elidegeníti, amelyben a nem magánszemély pénzügyi lízingbe vevő a személygépkocsit a lízingbe adónak visszaadja.

 

Az adó mértéke a trv. 17/E.§. alapján:

 

gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kW) Környezetvédelmi osztályba-sorolás (kód)
0-4 osztály 6-10 osztály 5; 14-15 osztály
0-50 16 500 8 800 7 700
51-90 22 000 11 000 8 800
91-120  33 000 22 000 11 000
120 felett 44 000 33 000 22 000

 

A besorolást a forgalmi engedély hátulján találjuk meg.

A teljesítmény a P.2 – legnagyobb leadott teljesítmény (kW) pontban,

A környezetvédelmi osztályba sorolást pedig a V9 pontban találjuk meg.

 

Csökkenthető a fizetendő cégautó adó összege, de mikor is és mennyivel?

 

A fizetendő adóból levonható a személygépkocsi után az adóalany terhére az adóhatóság által megállapított gépjárműadó.

Ezt akkor lehet érvényesíteni, ha az adóalany a gépjárműadó fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett.

Idén ugye változott a gépjárműadó, 2021-ben már nem az Önkormányzatnak, hanem a NAV-nak kellett megfizetni a kiküldött határozatok alapján a gépjárműdót. A gépjárműadó első részletét főszabály szerint 2021. április 15-éig kellett megfizetni.

Ha eddig az időpontig a határozat nem végleges, akkor az adó első részletének megfizetési határideje – fellebbezés nélkül – az átvételt követő 30. nap. Az adózó ebben az esetben az érintett hónapokra eső cégautóadóról szóló bevallását önellenőrzéssel helyesbítheti.

Ha a két adó megfizetésére két különböző személy kötelezett, akkor a levonás nem érvényesíthető. A késedelmesen megfizetett gépjárműadó sem utólag, sem a késedelmes befizetést követően esedékes cégautóadóból nem vonható le.

Hogyan kell bevallani és megfizetni a cégautóadót?

A cégautóadót fő szabály szerint negyedévenként kell bevallani a naptári év minden olyan hónapjára, amelyben az adókötelezettség fennáll, idén a 2101 nyomtatványon. A 02 lap a cégautóadó.

Például: Most adjuk be az első negyedéves bevallást. Ha adózó 02 hóban vásárolt egy gépkocsit, akkor csak a 2 és 3 negyedév adatait töltjük ki.

A bevallást a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell benyújtani a NAV-hoz, és ugyaneddig kell megfizetni az adót az alábbi számlaszámra:

NAV Cégautóadó bevételi számla 10032000-01076167

Comments are closed.