2021.03.05-én megjelent gazdaságvédelmi intézkedések

Újabb mentességek a vészhelyzet alatt
március 7, 2021

2021.03.05-én megjelent gazdaságvédelmi intézkedések

Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai

 • Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a  lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a  másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • A  települések belterületén, az  utcán és a  közterületen mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, kivéve a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.
 • kijárási tilalmon kívüli időben az  egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a  települések belterületén – lehetőség szerint a  zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
 • Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni. A  külterületen, illetve a  települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint látogathatóak.

 

Az üzletek nyitva tartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

 Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni.

Megengedett a  tartózkodás és a vásárlás:

 • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,
 • a  munkavégzés, a  hivatásbeli kötelezettség, a  gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
 • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,
 • a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat, GAZDABOLT mehet
 • a kertészeti árudában, a faiskolában,
 • a piacon, a helyi termelői piacon,
 • a  gyógyszert, a  gyógyászati segédeszközt, az  optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,
 • az üzemanyagtöltő állomáson,
 • a nemzeti dohányboltban és
 • az újságosnál.

A  vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett.

 A virágüzletek nemzetközi nőnapi nyitva tartásáról

A  nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az  elsősorban dísznövényt árusító üzlet  nyitva tarthat. A virágüzletben a nyitvatartási idő alatt megengedett a tartózkodás és a vásárlás.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve

 

 1. pénzügyi szolgáltatások
 2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
 3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
 4. a szociális szolgáltatás,
 5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,
 6. a totózó és lottózó szolgáltatás,
 7. a  járműszerviz szolgáltatás, a  mezőgazdasági és iparigép-szervíz szolgáltatás, a  háztartásigép-szervíz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
 8. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
 9. a temetkezési szolgáltatás,
 10. az állategészségügyi szolgáltatás,
 11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
 12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
 13. a közétkeztetési szolgáltatás,
 14. az állattenyésztési szolgáltatás,
 15. az ügyvédi szolgáltatás,
 16. a biztonsági szolgáltatás,
 17. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
 18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
 19. a mosási és tisztítási szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

   

Az ott foglalkoztatottak kivételével a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen tilos tartózkodni.

Tilos a  játékkaszinónak, illetve a  kártyateremnek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás.

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények  a  sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak.

A védelmi intézkedések betartását a  rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

Ha a rendőrség az ellenőrzés során vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a kötelezettség megszegéséről szerez tudomást,

 • 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,
 • a  helyiséget, területet, intézményt, illetve a  helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja

A közigazgatás működésére vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedések A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.

Comments are closed.