Számlakibocsátás megfelelő időpontja

Számlakibocsátás megfelelő időpontja

INFO >

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS MEGFELELŐ IDŐPONTJAAz adózás egyik fő szabálya szerint minden adóalanynak eleget kell tennie a számlakibocsátás kötelezettségének az adott ügylet teljesítési időpontjáig, előleg fizetése esetén pedig a fizetendő áfa megállapításának időpontjáig.

Akkor történik az Áfa-trv.-nek megfelelően a számla kibocsátása, ha a termékértékesítésnél, szolgáltatásnyújtásnál a készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történő fizetésnél haladéktalanul megtörténik a számla kiállítása.

Előlegek esetében is ugyanígy kell eljárni.

Ha adómentes közösségi termékértékesítés történik, vagy ha a szolgáltatás igénybevevője részére keletkeztet adófizetési kötelezettséget az ügylet, akkor a teljesítés hónapját követő hónap 15. napjáig történjen meg a számlakibocsátás.

Más, áthárított áfát tartalmazó számlával bizonylatolt ügyleteknél 15 nap az ésszerű határidő. 

A gazdasági szereplők eldönthetik, hogy egy azonos személy/szervezet részére a teljesítés napján egyidejűleg kiállítják-e a számlát, vagy egy adott naptári hónapban teljesített ügyleteik kapcsán a számla kibocsátási kötelezettségüknek egyetlen számla kiállítása útján tesznek eleget. Ebben az esetben ennek az egyetlen számlának a neve a gyűjtőszámla.

Amennyiben gyűjtőszámlával tesz eleget a cég a számla kibocsátási kötelezettségének, akkor az egy hónapon belüli ügyleteknél az adott hónap utolsó napjától kell az ésszerű időszakot számítani, míg az azonos adó megállapítási időszakban teljesített ügyleteknél az adó megállapítási időszak utolsó napjától.

A gyűjtőszámlával lefedett időszakban teljesített ügyleteket tételesen kell feltüntetni a gyűjtőszámlán, az egyes tételek adóalapjainak összesítve kell szerepelniük adómérték szerinti csoportosításban. Szerepelnie kell a számlán az ügyletek teljesítési időpontjainak is.Dombóvár Könyvelés. Megbízhatóság, szakértelem, pontosság.