Még kérhető iskolakezdési támogatás

Az iskolakezdési támogatás

INFO >

Miközben az iskolások gondtalanul élvezik a szünidőt, a szülők feje már fő, hogy miből fizetik ki a nem ingyenes, de mégis ajánlott tankönyvet, taneszközt, miből vesznek a nyáron kinőtt helyett új ruhát, cipőt. Itt az ideje, hogy a cégek ne hagyják ki a gyermekes munkatársaiknak kedvezményes adózás mellett adható iskolakezdési támogatás lehetőségét.

A cafeteriát működtető munkáltatóknál a juttatási csomag egyik választható eleme szinte bizonyosan az iskolakezdési támogatás. A szülő döntheti el, hogy igénybe veszi-e. Erről többnyire már az év elején nyilatkoznia kell.

- a kedvezményes béren kívüli juttatás értékének 1,19-szerese után 15% szja és 14% eho,

- az egyes meghatározott értékének 1,19-szerese után 15% szja és 27% eho

(azaz összesen 34,51%, illetve 49,98% befizetés) terheli a juttatót, míg a magánszemélynél az ilyen jövedelem nem jár adó és járulékfizetéssel.

Először is szögezzük le, hogy az említett juttatásokat nem kötelező a cafeteria rendszerében adni, így többek között az idei iskolakezdési támogatás juttatásáról még most sem késő dönteni.

Nézzük, mit kell tudni erről. Jogszabályi háttér: szja-törvény 69.§; 71.§ (1) bekezdés e) pont; (4) bekezdés; (6) bekezdés g) pont; eho-törvény 3.§ (1) bekezdés ba) pont; (4) bekezdés.

Milyen formában adható?

Az iskolakezdési támogatást kizárólag papír alapon vagy elektronikus formában kibocsátott, taneszköz, ruházat, tankönyv vásárlására jogosító utalvány formájában lehet adni.

A taneszköz fogalmának meghatározását nem tartalmazza a törvény, erre az egyébként használatos Kereskedelmi Vámtarifa sem ad útmutatást. Ezért a gyakorlatban taneszköznek tekinthető minden olyan tartós vagy gyorsan elhasználódó tárgy, eszköz, amely a tanuláshoz általában szükséges. Ilyen például a füzet, rajzlap, ceruza, toll, festék, számítógép stb., de ide sorolható az íróasztal vagy a tanulószék is. Ruházat alatt bármilyen iskolában hordható ruhaneműt kell érteni, mint például nadrág, szoknya, ing, póló, blúz, alsónemű, cipő, kabát, tornacipő, tornaruha stb. Tankönyvnek az a közoktatásban használt tankönyv minősül, amely szerepel az adott tanévre érvényes tankönyvjegyzékben.

Mikor lehet adni?

Az utalványok a tanév első napját megelőző 60. naptól a kibocsátás évének utolsó napjáig adhatók, az idén tehát a juttatás kezdő időpontja július 3-a, de még december 31-éig bármikor kioszthatók. Az így kiadott utalványok beváltási határideje a kibocsátó által meghatározott, rendszerint az utalványon feltüntetett időpont.

Kinek lehet adni?

Az iskolakezdési támogatást a munkáltató a vele munkaviszonyban álló munkavállalójának, a társas vállalkozás a személyesen közreműködő tagjának adhatja akkor, ha köznevelésben résztvevő (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban) résztvevő gyermekére tekintettel, mint szülő, gyám vagy annak közös háztartásban élő házastársa a családok támogatásáról szóló törvény alapján családi pótlék-juttatásra, vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján a családi pótléknak megfelelő ellátásra jogosult. Ez azt jelenti, hogy a juttatást

- a közös háztartásban együtt élő házastársak mindegyike külön-külön megkaphatja akár akkor is, ha ugyanazon juttatónál munkavállaló;

- a Magyarországon munkát vállaló külföldi szülőnek is lehet adni, ha igazolja, hogy az illetősége szerinti országban a családi pótléknak megfelelő rendszeres támogatásban részesül.

Mennyit lehet adni?

Az előzőekben ismertetett feltételek fennállása esetén a támogatás bármilyen összegű lehet, de a kedvezményes (34,51%) közteher gyermekenként, tanulónként csak a minimálbér 30 százalékát (2016-ban 33.300 forintot) meg nem haladó részre, illetve a munkavállalónak (egész éves foglalkoztatás esetén) adott összes kedvezményes béren kívüli juttatás 200 ezer forintot meg nem haladó részére vonatkozik, míg a meghaladó részek után 49,98% a fizetendő közteher.

Hogyan kell a juttatásra való jogosultságot igazolni?

A juttatónak az adókötelezettség megállapításához a jogosultsági feltételek általa nem ismert fennállását, így különösen a családi pótlékra való jogosultságot, a magánszemély nyilatkozata alapján kell figyelembe vennie. Ha az adóhatóság utóbb megállapítja a feltételek fennállásának hiányát, a jogkövetkezmények – ha nem rendelkezik a magánszemély nyilatkozatával – a juttatót terhelik. Ha azonban az adóhiány a magánszemély valótlan nyilatkozatának a következménye, illetve ha a magánszemély a nyilatkozat átadását nem tudja igazolni, akkor az adóhiányt és jogkövetkezményeit a magánszemélynek az adóhatóság határozata alapján kell viselnie.

Hogyan számolható el a juttatás?

Az utalványokra fordított összeget a cégnél személyi jellegű ráfordításként kell elszámolni, amely a tao-törvény 3. számú mellékletének B)/3. pontja szerint nem adóalapot növelő tétel.

Dombóvár Könyvelés. Megbízhatóság, szakértelem, pontosság.