Köztartozásmentes igazolás

Köztartozásmentes igazolás

INFO >

KÖZTARTOZÁSMENTES IGAZOLÁS2016-tól megszűnt az együttes adóigazolás kiállításának lehetősége. Az együttes adóigazolás az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott tartozásokat is tartalmazta. Az adó- és vámfolyószámla integrációja miatt viszont már az adóigazolás is magában foglalja a vámhatóságnál nyilvántartott adótartozást, vámtartozást. Az adóigazolás mindig tartalmazza a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozások adatait is.

2013-tól az egyik egyszerűsítés következményeként általánosan elfogadhatóvá vált a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés ténye.

Ha tehát egy jogszabály előírja adóigazolás benyújtását, akkor az teljesítettnek tekinthető, ha a NAV az adózót a köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartja. Az adatbázis elérhető itt:  http://www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) tartalmazza, hogy kik szerepelhetnek a köztartozásmentes adózók között. A nyilvántartásban az adózó neve, elnevezése, adóazonosítója szerepel, amennyiben:

  • nincs az állami adó- ill. vámhatóságnál nyilvántartott nettó tartozása, sem köztartozása a közzétételt megelőző hó utolsó napján

  • nincs behajthatatlan, de el nem évült tartozása

  • nyilatkozata alapján a közzététel előtti hónap utolsó napjáig esedékes befizetési (és bevallási) kötelezettségének eleget tett

  • nincs felfüggesztve az adószáma

  • nem áll csődeljárás, végelszámolás, felszámolás alatt

  • nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek

  • csoportos adóalanyiság esetén nincs az adóalanynak áfa-tartozása

A NAV a köztartozásmentes adatbázist minden hónap 10. napján frissíti. A törlésről az adózót elektronikusan és írásban is értesíti.

A megfelelő kérelem benyújtását követő hónap 10. napján a NAV felveszi az adózót a köztartozásmentes adatbázisba, ha megfelel a feltételeknek. A kérelem teljesítettnek tekintendő, ha felveszik az adózót az adatbázisba. Kérelmet elektronikusan lehet csak benyújtani. Ha korábban már szerepelt az adózó az adatbázisban, és törölték, akkor szintén csak kérelem benyújtása után kerülhet vissza.

Amennyiben nem teljesíti valamelyik feltételt az adózó, akkor a NAV felszólítja 10 napos határidővel a hiánypótlásra. Ha ez nem történik meg a határidőben, akkor elutasító határozatot hoznak. A hiánypótlási felhívás tartalmazza, hogy mely feltételnek nem felel meg az adózó, természetesen a tartozás pontos összegével együtt. Fellebbezés iránti kérelem nyújtható be az elsőfokú határozat kézhezvételétől induló 8 napon belül, és ezt a kérelmet 8 napon belül kell a NAV-nak elbírálnia.Dombóvár Könyvelés. Megbízhatóság, szakértelem, pontosság.