Széchenyi Kártya Újraindítási program

Diákok foglalkoztatása
június 28, 2021
Adóvisszatérítés 2021
október 4, 2021

Széchenyi Kártya Újraindítási program

A hazai kis- és középvállalkozások segítése érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai támogatása mellett 2021. július 1-jétől igényelhető öt új, speciálisan a vállalkozások újra indítását segítő Széchenyi Kártya Konstrukció.

A Széchenyi Kártya GO! hitelei célzott módon biztosítják a vállalati működés fenntartásához, fejlődéséhez szükséges forrásokat, lehetővé teszik a vállalkozások beruházási elképzeléseinek megvalósítását, segítik a cégek likviditási helyzetének stabilizálását, továbbá segítenek a normál üzletmenet visszaállításában, a működés újraindításában, és a jövőbeli növekedés lehetőségeinek biztosításában.

 • A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO!  költségek biztosításához,
 • a Széchenyi Likviditási Hitel GO! a vállalkozás működtetésére alkalmas forgóeszközhitel beszerzésekhez,
 • Széchenyi Beruházási Hitel GO! a beruházások finanszírozásához,
 • Széchenyi Turisztikai Kártya GO! a turisztikai szektorban működő vállalkozások részére az újra indításhoz nyújt segítséget,
 • az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! az agrárszektor vállalkozói által használható széles körű beruházási hitelcélok megvalósítására.

A Széchenyi Kártya GO! új hitelei

 • 1 milliótól akár 1 milliárd forint hitelösszegig,
 • a teljes futamidő alatt fix kamattal,
 • gyorsan, a lehető legrövidebb hozzáféréssel,
 • a vállalkozók igényeit és helyzetét alapul véve kialakított igénylési feltételek szerint,
 • a forgóeszközhitel tőketörlesztésére akár 9 havi, míg a beruházási hitelekre akár 24 havi türelmi idő biztosítása mellett
 • a legtöbb konstrukcióban akár ingatlan fedezet nélkül igényelhetők.

 

A Széchenyi Kártya GO! hitelkonstrukciói 2021. július 1-jétől elérhetők országszerte a Széchenyi Kártya Program eddigi hiteleihez hasonlóan a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a KAVOSZ Zrt. regisztráló irodáiban ellenszolgáltatás (pl. sikerdíj, jutalék, ügynöki díj, tanácsadói megbízási díj) nélkül.

  Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO! 

– A vállalkozások átmeneti likviditási problémáinak áthidalására szolgáló szabad felhasználású folyószámlahitel. A vállalkozás napi működésével kapcsolatos valamennyi kiadás finanszírozására fordítható. 

A lehívott összeg a visszatöltés után ismételten igénybe vehető.

– Minden olyan kkv igényelheti, amelynek, nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása, és megfelel az Üzletszabályzatban lévő egyéb feltételeknek,

– a hitelkeret összege: 1 milliótól akár 100 millió forint.

– a hitel futamideje: 2 év

– a hitel törlesztése: A hitel teljes összegének visszafizetése egyösszegben, a szerződés lejáratának napján esedékes.

– nettó ügyleti kamat fix 0,1%/év.

– a hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. és a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.

– választható Hitelintézetek: Budapest Bank Zrt., CIB Bank Zrt., Erste Bank Hungary Zrt., Gránit Bank Zrt., MKB Bank Nyrt.OTP Bank Nyrt., Raiffeisen Bank Zrt., Takarékbank Zrt.

 

Széchenyi Likviditási Hitel GO!

Szabad felhasználású forgóeszközhitel, számla nélküli finanszírozással, igénybe vehető a vállalkozás működéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére, mint pl. forgóeszköz beszerzések, egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozására korlátozás nélkül használható. A hitel fordítható a Vállalkozás fennálló hiteltartozásának kiváltásra is.

A hitel tehát fordítható pl. készletek beszerzésére, vagy olyan szolgáltatások igénybevételének finanszírozására, mint például szállítás-rakodás, raktározás, csomagolás, eszközök karbantartása, továbbképzés, hirdetés, reklám és propaganda, tervezés és lebonyolítás, könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás stb.

Előnyei:

 • szabad felhasználású hitel,
 • 1 milliótól 250 millió forint hitelösszegig igényelhető,
 • állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás,
 • nincs szükség ingatlanfedezetre,
 • gyors és egyszerűsített a hitelbírálat,
 • az ország több mint 200 pontján igényelhető.

– Minden olyan kkv igényelheti, amelynek, nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása, és megfelel az Üzletszabályzatban lévő egyéb feltételeknek,

– a hitelösszeg: 1 milliótól akár 250 millió forint.

– a hitel futamideje: 2 vagy 3 év.

– a hitel törlesztése: A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi idő (maximum 9 hónap) lejártát követően kerül sor havi egyenlő összegű törlesztő részletekben.

– kamat és költségek: Vállalkozások által fizetendő nettó ügyleti kamat fix 0,2% / év.

– a hitel biztosítékai: A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. és a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.

 

Széchenyi Beruházási Hitel GO! 

Széles körben felhasználható beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzésére. A hitel elősegíti a vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így különösen a meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének finanszírozását.

A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok például: ingatlan vásárlás, építés, fejlesztés, új vagy használt gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök vásárlása, beszerzése, a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzés (legfeljebb a hitelösszeg 20%-áig), részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés vásárlása.

Előnyei:

 • széles körben alkalmas beruházási célok megvalósítására,
 • állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás,
 • akár 1 milliárd forint hitelösszeg igényelhető,
 • 10 éves futamidőre is választható,
 • az ország több mint 200 pontján igényelhető.

– Minden olyan kkv igényelheti, amelynek, nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása, és megfelel az Üzletszabályzatban lévő egyéb feltételeknek,

– A Vállalkozásnak rendelkeznie kell a beruházás tervezett (bruttó vagy nettó, attól függően, hogy a finanszírozásnál bruttó, vagy nettó költségek vehetőek figyelembe) költsége min. 10 %-ának megfelelő saját erővel.

– hitelösszeg: 1 milliótól akár 1 milliárd  forint.

– a hitel futamideje: Akár 10 év.

– A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi időt (maximum 24 hónap) követően kerül sor.

–  a vállalkozás által fizetendő nettó ügyleti kamat fix 0,5%/év.

– A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Zrt. és dologi biztosíték, valamint adott esetekben a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.

Széchenyi Turisztikai Kártya GO!

A turisztikai szektorban működő vállalkozások részére a COVID-19 koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet kezelésére és a kedvezőtlen gazdasági hatások enyhítése érdekében kialakított új, kedvezményes feltételrendszerű, kiemelt állami kamat-, kezességi díj-, bírálati díj és költségtámogatásban részesített szabad felhasználású folyószámlahitel.

Előnyei:

 • kiemelt mértékű állami támogatás révén a Vállalkozások kamat-, kezelési költség és bírálati díj megfizetése nélkül juthatnak hitelhez,
 • a Kormányzat ezen felül a kezességi díjhoz jogcímtől függően akár teljes mértékű díjtámogatást biztosít,
 • a konstrukció keretében max. 250 millió forint hitel igényelhető,
 • akár ingatlanfedezet nélkül;
 • a hitel szabad felhasználású
 • az ország több mint 200 pontján igényelhető,
 • használható átutalás révén, bankkártyával készpénzfelvételre, illetve vásárlásra.

Igénylési feltételek:

 • A Széchenyi Turisztikai Kártya GO-t minden olyan kkv-nak minősülő vállalkozás igényelheti, amely
 • a mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatában felsorolt tevékenységi kör szerinti tevékenységek bármelyikét fő- vagy melléktevékenységként legalább 2020. március 31. óta végzi és ezen tevékenység(ek)ből, származott a 2020-as üzleti évben a bevételének legalább 30%-a.
 • nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása,
 • és megfelel a Üzletszabályzatban meghatározott egyéb feltételeknek.

– a hitelkeret összege: 1 milliótól akár 250 millió forint.

– a hitel futamideje: 1, 2 vagy 3 év.

– a hitel törlesztése: A hitel teljes összegének visszafizetése egyösszegben, a szerződés lejáratának napján esedékes.

– A Vállalkozás a hitel futamideje alatt teljes mértékű kamat- és kezelési költségtámogatásban részesül, így nincs kamat-és kezelési költség fizetési kötelezettsége.

– Kamat és költségek:

A Vállalkozásnak a hitelkeret megnyitásakor az állami támogatásnak köszönhetően bírálati díjat sem kell fizetnie.

Az ügylet létrejöttekor (illetve 2 vagy 3 éves futamidő esetén évente, az adott évre vonatkozóan) a Vállalkozás kizárólag átmeneti jogcím esetén csupán a támogatással csökkentett nettó kezességvállalási díj fizetésére kötelezett. (Csekély jogcímű támogatás esetén ezen díj is 100%-os támogatású, azaz a Vállalkozást nem terheli díjfizetési kötelezettség.)

A hitel valamennyi költségét és díját részletesen a kondíció lista tartalmazza, amely a mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzat19/a. számú melléklete.

– a hitel kötelező biztosítékai: A hitel fő biztosítéka a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása (ezt a hitelszerződés megkötését követően a finanszírozó Bank igényli, a vállalkozásnak ennek kapcsán nincs külön teendője).

Kötelező biztosíték továbbá (az Üzletszabályzat szerinti feltételeknek megfelelő, társas vállalkozás esetén alapesetben a vállalkozás legalább 50 %-os közvetlen vagy közvetett) magánszemély tulajdonosának/tulajdonosainak készfizető kezességvállalása.

100 millió forint feletti hitelösszeg esetén a hitelező bank saját döntése alapján jogosult további biztosíték bevonását is előírni.

 

Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! 

Széles körben felhasználható agrár beruházási hitelcélok, illetve hozzá kapcsolódó forgóeszköz beszerzésre. A hitel elősegíti az agrár vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, így különösen a meglevő kapacitások bővítését, új kapacitások kiépítésének finanszírozását.

A hitel segítségével megvalósítható lehetséges hitelcélok például: immateriális javak beszerzése, ingatlan építése, vásárlása, – beleértve a termőföld vásárlást – fejlesztése, ültetvény telepítése, új vagy használt gép, berendezés, jármű, egyéb tárgyi eszköz beszerzése, fejlesztése tenyészállat beszerzése, tulajdonrész (üzletrész) vásárlása.

Előnyei:

 • széles körben alkalmas beruházási célok megvalósítására,
 • kiemelt mértékű állami kamat-, kezelési költség- és kezességi díjtámogatás csökkenti a vállalkozások által fizetendő hiteldíjat,
 • akár 1 milliárd forint hitelösszeg is igényelhető, max. 10 éves futamidőre,
 • a hitel az ország több mint 200 pontján igényelhető.

– Minden olyan kkv igényelheti, amelynek, nincs lejárt köztartozása, sem lejárt hiteltartozása, és megfelel az Üzletszabályzatban lévő egyéb feltételeknek,

– Vállalkozásnak rendelkeznie kell a beruházás költsége min. 10 %-ának megfelelő saját erővel.

– adható hitel összeg: min. 1 millió – max. 1 milliárd forint.

– A hitel futamideje: Akár 10 év. (Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Krízis Agrárgarancia Program keretében vállalt kezességvállalás mellett nyújtott hitel esetén: min. 13, max. 72 hónap. Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány piaci kezességvállalása mellett nyújtott hitel esetén: min 13, max. 120 hónap

– A hitel törlesztésének megkezdésére a türelmi időt (maximum 24 hónap) követően kerül sor

– Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO!-hoz biztosított állami kamat- és kezelési költségtámogatásnak köszönhetően a vállalkozás által fizetendő nettó ügyleti kamat fix 0,5%/év.

– A hitel fő biztosítéka az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalása és dologi biztosíték valamint adott esetekben a feltételeknek megfelelő magánszemély készfizető kezességvállalása.

forrás: KAVOSZ

 

Comments are closed.